הצהרת פרטיות - והצהרה כללית

אתר זה אינו מספק ייעוץ, אבחון או טיפול רפואי או כל טיפול רפואי או גופני אחר. האתר ושירותיו הינם למטרות מידע בלבד ואינם מהווים תחליף לייעוץ רפואי או נפשי מקצועי, בדיקה, אבחון או טיפול.

בעת שימוש בדף הנחיתה נאסף מידע כללי עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, זהו המידע שאתה מוסר ביודעין בעת מילוי הטופס. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה העמודים שבהם צפית, מהיכן הגעת לעמוד, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד.

מאגר המידע-

חלק מהנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של ליסה ג׳יקובסון ובאחריותה. 

השימוש במידע-

השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –

1. ליצור עמך קשר למטרת מתן פרטים ו/או רישום לקורס

2. לעדכן אותך בפעילויות תהליך הרישום 

3. לעדכן אותך בפעילויות של ליסה ג׳יקובסון

דיוור ישיר אלקטרוני- 

ליסה ג׳יקובסון מעונינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע על פעילותה. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.בשום מקרה לא אמסור את פרטיך האישיים למפרסמים.

מסירת מידע לצד שלישי- 

ליסה ג׳יקובסון מתחייבת לא להעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך .ייתכן והאתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

אבטחת מידע-

ליסה ג׳יקובסון מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, ליסה ג׳יקובסון לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם

שינויים במדיניות הפרטיות-

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של העמותה.