בסיום שיעור קונדליני, נפתחה לי הצ׳קרה של החמוצים, דודא קשה…נכנסתי לאוטו וכיוונתי את הטייסת האוטומטית לכיוון הירקן. כל הדרך ראיתי בדמיוני את שורות הצנצנות ש...